Poskytované služby

U všech základních činností platí, že pomoc je uživatelům poskytována s ohledem na jejich schopnosti, možnosti a dovednosti.

Časové a množstevní limity služby uvedené u základních činností jsou limity minimální garance (tzn. v případě, kdy jsou zaměstnanci kapacitně vytížení) a zároveň jsou stanoveny jako maximální délka a množství dané podpory při nejvyšší možné míře závislosti uživatele na poskytované službě. Na péči o uživatele se může podílet i jeho rodina.

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli tyto základní činnosti:

1. Poskytnutí ubytování

a) Ubytování

- je zajištěno ve 4 bytech a 2 garsoniérách ve 2 NP 16 – ti podlažního panelového domu na sídlišti v blízkosti centra města

- kapacita: 22 lůžek

- u každého bytu je sociální zařízení, 8 pokojů je dvoulůžkových, 2 pokoje jsou třílůžkové

- vybavení pokojů – polohovací lůžka, podle potřeby křesla nebo židle, pojízdný noční stolek, obývací stěna, poličky, televize, rozhlasový přijímač, pokoj a skříňky má uživatel možnost zamykat (záleží na domluvě uživatele a personálu a na domluvě spolubydlících)

- sociální zařízení  – byt č. 17, 13 a 12 má sprchový kout, byt č. 14, 15 a 18 má vanu, umyvadlo, skříňku se zrcadlem na toaletní potřeby, madla, odpadkový koš, WC. V bytě číslo 12 je centrální koupelna.

- uživatelům je k dispozici i jídelna s televizí a DVD přehrávačem

- nepřetržitě – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu po dobu trvání smluvního vztahu

b) Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

- úklid odlehčovací služby je zajišťován pracovnicí úklidu, pracovníky v sociálních službách nebo žáky Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové – obor pečovatelské práce

- úklid pokojů probíhá od 8. hodiny ranní do 14 hodiny (po domluvě s uživatelem a za jeho přítomnosti)

- při úklidu na pokojích garantujeme denně mytí, dezinfikování podlah a vynesení odpadkového koše

- stírání prachu na pokojích garantujeme 3x za týden, dále pak v případě znečištění

- v sobotu a v neděli úklid pouze dle potřeby

- důkladné omytí nábytku a keramických obkladů garantujeme 1x za měsíc

- 3x do roka garantujeme mytí oken a světel

- Podpora uživatele při úklidu je poskytována do výše postižení uživatele

- ložní prádlo se mění zpravidla 1x za 2 týdny, podle potřeby a při ukončení pobytu

- praní osobního prádla a ošacení probíhá každý pracovní den v prádelně v automatických pračkách (dobu pro vyprání a vyžehlení předaného osobního prádla garantujeme v max. délce 48 hodin)

- žehlení prádla zajišťují zaměstnanci o noční službě nebo žáci Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové – obor pečovatelské práce

- drobnými opravami prádla se myslí např. přišití knoflíku, zašití malé dírky apod.

Uživatel má možnost nevyužívat služeb prádelny, úhrada za ubytování (jehož součástí je praní prádla) se však v takovém případě nesnižuje

 

2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) Zajištění stravy odpovídající zásadám racionální výživy – v rozsahu

Strava je vydávána v následujícím časovém rozpětí, s ohledem na potřeby každého jednotlivého uživatele každý den po dobu trvání smluvního vztahu:

Výdej stravy:

Snídaně                                                     7:30 – 8:30

Svačina                                                      9:45 – 10:15

Oběd                                                        11:30 – 12:30

Svačina                                                    14:30 – 15:00

Večeře                                                      17:30 – 18:30

II. Večeře – týká se pouze diabetiků         20:00 – 21:00

- Výdej stravy lze dohodnout individuálně

Teplá večeře se podává 2x-3x v týdnu. Ke snídani a odpolední svačině je podávána turecká nebo rozpustná káva, Melta, Caro nebo čaj. Jiné nápoje nejsou poskytované a uživatel si je musí uhradit z vlastních finančních prostředků.

- Stravování se řídí týdenním jídelním lístkem, který je zveřejňován každý čtvrtek před nastávajícím týdnem na nástěnce v jídelně a na inspekčním pokoji.

-  Strava je plánována tak, aby odpovídala věku uživatelů, jejich dietě a zásadám racionální výživy. Dle individuálních potřeb uživatele může být poskytnuta racionální strava nebo odlehčená strava – s omezením tuků a s omezením cukrů (Je určeno především pro osoby s mírnou diabetickou a žlučníkovou dietou). Strava může být dle potřeby mletá nebo mixovaná. Neposkytujeme speciální diety, např. bezlepkovou, vegetariánskou nebo makrobiotickou.

- Teplá jídla na všední dny jsou dovážena ze stravovacího zařízení Gastro Terronic a musí být vydána do 2 hodin po dovezení jejich zaměstnancem. Na víkendy a svátky je zajištěna dodávka chlazených a mražených jídel, která nemusí dodržovat výdejní dobu.

- Studené pokrmy se do doby vydání uchovávají v lednici.

- Zbytky jídel se ihned odnášejí v polyetylénových pytlích do kontejneru.

- Použité nádobí se myje v myčce na nádobí.

- Všichni zaměstnanci odlehčovací služby dodržují hygienické předpisy a jsou držiteli zdravotního průkazu.

- K úklidu kuchyně a jídelny se používají běžně dostupné čistící prostředky.

- V kuchyňce a na inspekčním pokoji jsou k dispozici rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba a lednice. Uživatelé si zde mohou uvařit vlastní čaj nebo kávu, ohřát nebo uskladnit vlastní jídlo. Pokud si uživatel sám nezvládne uvařit kávu nebo čaj, připraví personál. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme mít tyto spotřebiče na pokoji.

- Celý den je k dispozici termos s čajem nebo šťávou

 

 3Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

- probíhá dle potřeby a požadavků uživatelů při ranním vstávání, hygieně, ulehání na lůžko, odjezdu na vyšetření nebo v případě jiné potřeby

- zaměstnanci podporují uživatele při úkonech v soběstačnosti

- zaměstnanci dbají na čistotu oděvů, estetické a účelné oblékání uživatelů

- poskytováno od pondělí do neděle

- garantováno 2x denně při maximální délce 15 min./ 1 podpora.

b) Pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh

- personál uživateli pomůže sednout, lehnout, vstát do chodítka apod.

- pomoc při vstávání z lůžka, ulehání je garantováno 3x denně v max. délce 4 min. / 1 podpora

c) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

- dle potřeby nebo na žádost uživatele zajišťují zaměstnanci v průběhu celé poskytované služby

- vysazováním z lůžka se snažíme předcházet sociálnímu vyloučení především u uživatelů s vysokým stupněm závislosti na péči.

- poskytováno od pondělí do neděle

- Vysazování z lůžka je garantováno 3 x denně v max. délce 5 min / 1 podpora.

d) Pomoc při podávání jídla a pití

- na podávání jídla je zpracovaný ošetřovatelský standard – Podávání jídla uživatelům

- dle přání uživatelů je strava podávána v jídelně nebo na pokojích uživatelů

- dle potřeby jsou používány kompenzační pomůcky (mobilní stolky)

- roznesení jídla, upravení stravy dle potřeb uživatele, v případě krmení uživatelů zajišťují pracovníci v sociálních službách nebo žáci Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové – obor pečovatelské práce

- jídlo je poskytováno od pondělí do neděle, zpravidla 5x denně

- pití je poskytováno od pondělí do neděle – dle potřeby a schopností uživatelů dohlíží personál na jejich pitný režim, zajišťuje dostupnost pití, personál nalévá čaj do termosek, roznáší na pokoj, podává uživateli pití

- pomoc při podávání jídla a pití je garantována 5 x denně v max. délce 10 min. / 1 podpora

e) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

- dle zdravotního a psychického stavu uživatele zajišťují pracovníci v sociálních službách nebo žáci Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové – obor pečovatelské práce

- při chůzi učíme uživatele, kteří potřebují částečnou pomoc používat kompenzační pomůcky (chodítka, hole, invalidní vozíky)

- poskytováno od pondělí do neděle

- Pomoc při prostorové orientaci je garantována 5 x denně v max. délce 2 min. / 1 podpora.

 

 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny

- Zahrnuje pomoc při ranní a večerní toaletě, při koupání nebo sprchování, výměnu ložního a osobního prádla, výměnu pomůcek pro inkontinenci.

- ranní hygiena od 8:00 do 10:00 hodin

- večerní hygiena od 18:00 do 23:00 hodin

- Osobní hygienické pomůcky si uživatel hradí z vlastních finančních prostředků, do zařízení si je přinesou z domova na celou dobu pobytu.

- Dle míry soběstačnosti uživatele poskytujeme částečnou či úplnou podporu při zvládání základních hygienických návyků při péči o tělo. V délce koupele je zahrnuta příprava pomůcek, odvoz do koupelny, vlastní mytí, péče o pokožku, stříhání nehtů, mytí vlasů, úklid pomůcek, provedená dezinfekce, odvoz uživatele z koupelny. Pomoc při ranní a večerní toaletě je garantována 2 x denně v max. délce 10 min. / 1 podpora. V časovém limitu je zahrnuta příprava pomůcek, vlastní mytí, úprava uživatele, péče o pokožku a úklid pomůcek. Celková hygiena 1x týdně v max. délce 30 min. / podpora, dále pak dle potřeb uživatele.

- Pracovník v sociálních službách zkontroluje, zda uživatel nemá kožní defekty, opruzeniny. V případě opruzenin je ošetří příslušnými prostředky, kožní defekty nahlásí ošetřujícímu lékaři a zajistí ošetření domácí zdravotní péčí: Hana Pekárková, Oblastní charita nebo jiné.

- Zaměstnanci podporují uživatele v soběstačnosti. Při poskytování služby musí být zachováno soukromí a maximálně respektovaná lidská důstojnost.

b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Na poskytování úkonů jsou zpracovány ošetřovatelské standardy:

- Péče o vlasy a nehty zahrnuje mytí a česání vlasů a stříhání nehtů na rukou. Péče je obvykle spojena s koupelí uživatele. Péče o nehty na nohou a úprava vlasů je zajištěna veřejnými službami, kdy si uživatel hradí službu z vlastních prostředků.

- Uživatelé s diabetes mellitus se na úpravu nehtů na nohách objednávají vždy na pedikúru, po domluvě lze upravit na pedikúře i nehty na rukou nebo požádat o úpravu zdravotní sestru z domácí zdravotní péče.

c)  Pomoc při použití WC

- Uživatelé používají WC u svého pokoje

- podpora při použití WC je poskytována dle potřeb uživatele, závisí na soběstačnosti a momentálním stavu uživatele

- toaletní židle se používají na pokoji jen v nejnutnějších případech, kdy uživatel nedojde na WC. Vždy je použita zástěna k vytvoření soukromí uživatele a pokoj vyvětrán

- zaměstnanec doprovodí uživatele na WC a napomáhá mu při svlečení a usednutí na toaletu

- domluví si přibližně dobu, kdy má pro uživatele přijít

- v případě potřeby zajistí zaměstnanec potřebnou očistu, pomůže s obléknutím uživatele, doprovodí ho do koupelny a na pokoj

- v průběhu poskytování služby musí být zajištěna maximální míra soukromí a intimity a respektována důstojnost uživatele

- poskytováno od pondělí do neděle

- Pomoc při použití WC je garantována 4x denně v max. délce 5 min. / 1 podpora

- Pomůcky pro inkontinenci si musí uživatel přinést v dostatečném množství (min. 3ks na den) na celou dobu pobytu z domova. Prostředky pro ošetření pokožky (pěny, krémy, oleje) si uživatel také přinese z domova.

- Pomoc při výměně inkontinenčních pomůcek je garantována 3 x denně v max. délce 5 min. / 1 podpora.

 

 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) Pomoc obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím nabízené činnosti

- výlety, návštěva restaurace

- dle zájmu uživatele a nabídky

b)  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

- trénink paměti (křížovky)

- procvičování motoriky (puzzle, dřevěné a papírové skládačky, navlékání korálků)

- procvičování řeči (rozhovory)

- cvičení

- doprovod na procházce

- ruční práce, (háčkování, pletení, šití)

- společenské hry (člověče nezlob se, karty)

- muzikoterapie pasivní (poslech hudby), aktivní (zpěv)

- kreslení, lepení, vystřihování

- práce s přírodními materiály

- přijímání stravy za pomoci příboru

- apod.

- pomoc při těchto činnostech garantujeme 1 x týdně v max. délce 30 min. / 1 podpora

poskytováno zpravidla od pondělí do pátku, dle výběru a zájmu uživatele

 

 6Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) Podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

- Vedle kanceláře SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. je kadeřnice a pedikérka, jejichž služby může uživatel využít. Tyto služby nejsou poskytovány odlehčovací službou. SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s. za ně neručí a uživatel si je musí uhradit z vlastních finančních prostředků. Uživatelé si do kadeřnictví a na pedikúru mohou dojít sami nebo s doprovodem, dle předchozí domluvy.

- V blízkosti odlehčovací služby je obchod a restaurace, které uživatelé mohou navštěvovat samostatně nebo s doprovodem v závislosti na jejich schopnostech a zdravotním stavu. Je zde možnost zakoupení např. denního tisku.

- Denní tisk (Hradecký deník) si může uživatel také zapůjčit u pracovníků vykonávajících aktivizační činnosti. Individuálně uživateli může být zajištěna donáška vlastního tisku.

- Na jídelně je k dispozici televize s DVD přehrávačem a rádiový přijímač.

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

- rodinní příslušníci, příbuzní a přátelé mají možnost uživatele navštěvovat kdykoli dle svého uvážení, pouze je doporučena doba návštěv od 9.00 hod do 17.00 hod.

- uživatel má možnost pobývat u osob blízkých a za období, kdy nevyužívá služeb odlehčovací služby, obdrží poměrnou část zaplacené úhrady za stravu zpět.

c) Volnočasové a zájmové aktivity

- poslech hudby, čtení, předčítání, promítání DVD, společenské hry, ruční práce apod.

- poskytování od pondělí do pátku

- dle zájmu uživatele

- předčítání garantujeme 2x týdně v max. délce 15 min. / 1 podpora

- garantujeme 1 x týdně v max. délce 10 min. / 1 podpora

Zaměstnanci podporují uživatele v aktivním využívání volného času.

Služba je poskytována dle možností, schopností, znalostí a dovednosti uživatelů, respektuje jejich věk a důstojnost.

 

 7. Sociálně terapeutické činnosti

- Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

- Jedná se o běžné denní aktivity, jako příjem a příprava jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, nácvik přesunů, použití WC atd.

- Pomoc při těchto činnostech garantujeme denně v max. délce 20 min./ 1 podpora

- Nácvik sebeobslužnosti garantujeme denně v max. délce 20 min. / 1 podpora

 

 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti

a) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
b) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

-  obstarávání osobních záležitostí, jednání s úřady, vyřizování úředních záležitostí, vyplňování formulářů a úředních tiskopisů

- zajišťuje sociální pracovnice nebo vedoucí odlehčovací služby dle potřeby uživatele.

- Podporu při telefonickém nebo písemném kontaktu garantujeme v max. délce 5 min. / 1 podpora. Při vyřizování osobní a úřední korespondence garantujeme podporu v max. délce 15 min. / 1 podpora, při jednání na úřadech v max. délce 20 min. / 1 podpora.

 

Zdravotní služby

Odlehčovací služba není zdravotnické zařízení, ale zařízení sociální péče.

V našem zařízení není zdravotnický personál. Všechny námi poskytované služby vykonávají pracovníci v sociálních službách. Pokud nastane situace, kdy je potřeba vykonat zdravotní úkon (převaz, výměna močového katetru, aplikace inzulínu nebo jiných léků, apod.), je nutno zajistit na základě žádanky od praktického lékaře domácí zdravotní péči, která přijede do naší organizace a daný úkon vykoná. Pracovníci v sociálních službách pouze dohlížejí nad užíváním léků, které jsou nadávkované v našich týdenních dávkovačích na léky.

 

Dávkování léků lze zajistit těmito způsoby:

- Uživatel si dávkuje a užívá léky sám

- Jednou týdně nebo na základě domluvy dochází a dávkuje léky rodina

- Na základě žádanky od praktického lékaře zajišťuje dávkování léků zdravotní sestra z agentury  domácí zdravotní péče

 

- Uživatel zůstává v péči svého praktického lékaře, v případě potřeby je volán na návštěvní službu.

- Doprovod do jiného zdravotního zařízení je určován po dohodě s uživatelem, rodinou a vedoucí odlehčovací služby.

- Při podezření ohrožení života je volána LSPP.

- Ošetření spadající do zdravotních úkonů zajišťuje Agentura domácí zdravotní péče Hana Pekárková, ošetřovatelská služba Oblastní charita Hradec Králové, Domácí péče MAVEA, s.r.o., ProCare Medical, s.r.o. a jiné.

 

Uživatel si musí sám či ve spolupráci s rodinou zajistit jeden z níže popsaných zdravotnických dokumentů (které budou po dobu pobytu uložené v uzamčené skříňce k dispozici zdravotníkům, rodinným příslušníkům nebo praktickým lékařům):

- Rozpis užívaných léků

- Kopii interní zprávy

Dále si uživatel musí zajistit dostatečné množství léků, inkontinentních pomůcek, obvazového materiálu apod. na celou dobu pobytu na odlehčovací službě.

Úhrada

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů poskytována za úplatu.

Cena za služby se řídí dle platného sazebníku společnosti a je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada se skládá z ubytování, stravy a služeb. Úhrada za služby je vyúčtovaná podle skutečně spotřebovaného času. Evidence spotřebovaného času za služby se vykazuje pomocí přenosných terminálů v programu IS Orion.

 

Uživatel nebo zákonný zástupce uživatele služby je povinen zaplatit úhradu za ubytování, stravu a služby sociální péče poskytnutou v rozsahu potřebném pro uživatele.

Úhrada za pobyt, stravu a za služby sociální péče se provádí za kalendářní měsíc nebo jeho část a to vždy předem k poslednímu dni předchozího měsíce nebo ke dni nástupu a to v hotovosti zálohou 500,- Kč/den. Záloha je zúčtována ke dni ukončení pobytu (při delším pobytu než jeden měsíc k poslednímu dni v měsíci) podle skutečně spotřebovaného času. Poskytovatel je povinen předložit uživateli nebo zákonnému zástupci vyúčtování úhrady za poskytnutou odlehčovací službu ve sjednaném rozsahu a to při ukončení odlehčovací služby nebo do 14. dní následujícího měsíce v závislosti na délce trvání smlouvy o poskytnutí služby sociální péče pobytové odlehčovací služby. Mimořádné výdaje budou vyúčtovány při ukončení pobytu nebo k poslednímu dni v měsíci. Přeplatky a nedoplatky jsou splatné do 14-ti dnů od ukončení pobytu. V odlehčovací službě se úhrada za ubytování, stravu a služby sociální péče řídí platným ceníkem výše úhrad.

 

Mimo tuto úhradu může mít uživatel další finanční výdaje. Z vlastních prostředků si uživatel hradí zejména:

  • Hygienické potřeby (mýdlo, šampon, krémy apod.)
  • Služby kadeřnice, pedikérky
  • Jiné služby

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o. p. s.
Jungmannova 1437
500 02 Hradec Králové


Tel.: 495 523 414
E-mail: seniorcentrum.hk@seznam.cz

IČ: 26012294