Obecně prospěšná společnost SENIOR CENTRUM Hradec Králové byla založena v červnu 2004 s cílem pomáhat rostoucí skupině seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří jsou v důsledku svého stáří, částečné ztráty soběstačnosti nebo zdravotního postižení znevýhodněni. Převzali jsme tehdy ještě respitní péči od Centra sociální pomoci a služeb, která měla kapacitu 4 lůžka.

6. ledna 2005 byl zahájen provoz v Penzionu pro důchodce v Hradci Králové, Jungmannově ulici s kapacitou 6-ti lůžek. Pro neustále se zvyšující zájem o tuto službu docházelo k postupnému rozšiřování.V současné době máme kapacitu 22 lůžek a pro velký zájem jednáme o další rozšíření.

Odlehčovací služby zajišťujeme v pokojích, které jsou přizpůsobeny pro potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů – vhodný nábytek, polohovací lůžka, chodítka, madla, ale nejsou bezbariérové. Každý pokoj má vlastní televizní a rozhlasový přijímač.

 

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o. p. s.
Jungmannova 1437
500 02 Hradec Králové


Tel.: 495 523 414
E-mail: seniorcentrum.hk@seznam.cz

IČ: 26012294