Poslání:

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s. poskytuje odlehčovací služby pro seniory a zdravotně postižené občany od 19 let věku, aby pečující osoby, které pečují o své blízké a dočasně se v době své dovolené, nemoci, lázeňské péče, mimořádného pracovního nasazení či z jiného důvodu nemohou o ně starat, měli zajištěnou kvalitní náhradní péči.

Cíle:

  • převzetí dočasné péče s návratem do domácího prostředí
  • umožnit cílové skupině co nejdéle setrvat v domácím prostředí
  • poskytnout pečující osobě čas k odpočinku a regeneraci sil, tolik potřebných pro další péči

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o. p. s.
Jungmannova 1437
500 02 Hradec Králové


Tel.: 495 523 414
E-mail: seniorcentrum.hk@seznam.cz

IČ: 26012294